Tag: Công ty thương mại tại Hồng Kông cần mua 30.000 áo bảo hộ lao động

Công ty thương mại tại Hồng Kông cần mua 30.000 áo bảo hộ lao động

Công ty thương mại tại Hồng Kông cần mua 30.000 áo bảo hộ lao động

admin 15/06/2017 0
Công ty thương mại tại Hồng Kông cần mua 30.000 áo bảo hộ lao độngÔng Paul từ Công ty Redrun Agency Limited cho biết ông cần mua thêm số l...
Read More